Now Playing Tracks

wala na akong kasama magpulot ng pasabog na barya sa pagpatak ng alas dose! ate jamie! happy new year! new year isn’t the same without you here! uwi ka na! hehe di ako magpupulot hanggang paguwi mo! hehe (at Dollar St. St. Michael Homes)

We make Tumblr themes